Csak akkor érted meg, ha lefordítod?

Ezt gondolja sok tanuló. Tévhit. A fordítás a nyelvi készségek kialakulását, fejlesztését akadályozza, nem a nyelvtanulás része. A fordítás nagyon jó akkor, ha például egy turistát meg kell értened, mit mond és valaki elmondja. Mindössze erre jó. Azonban nyelvtanuláshoz nem fordítani, hanem készségeket kialakítani kell.translate-110777_640

A fordítás azért sem jó, mert a két nyelv teljesen különböző, két kultúra, és nem az egyik a másiknak a lefordítása. Vegyünk egy példát. Ha például azt mondjuk, hogy „Ez nem az én asztalom.” tehát nem az én dolgom, azt hiába fordítjuk le angolra, nem kapna értelmet. Viszont van erre egy angol megfelelő: „It’s not my cup of tea.” „Ez nem az én teám.” ha le akarjuk fordítani, ami értelmében megfelel a „Nem az én asztalom” idiómával. Sok-sok ezer ilyen kifejezés van az angolban. Ráadásul van, amelyikre van magyar megfelelő és van, amelyikre nincs. Valamint ha le kell fordítani valamit, akkor az azt jelenti, hogy nem értetted meg. Holott nyelvtanulásnál az értés a fontos, és nem a fordítás. A kettő nem ugyanaz. Ha pedig megérted, akkor pedig miért kellene lefordítani? 

Mi az „értés” és mi az „értés készsége”?

Az értés az, ha te a célnyelven, angolul vagy képes megérteni az adott, bevitt információt. Az értés készsége pedig az, amikor megakadsz a közölt információ értése során, de angol nyelven keresztül, további magyarázattal érted meg az adott információt, az anyanyelvedet nem használva. Ehhez segítségek lehetnek a gesztusok, mimika, arckifejezés és természetesen az intonáció, hanglejtés.

Azonban ahhoz, hogy ez működjön, a tanárnak biztosítani kell az értéshez szintben megfelelő szituációkat, tananyagot. Az ismeretlen rész nem lehet több mint kb. 10%, hiszen ez az a mennyiség az, amit a tanuló be tud fogadni. A többi, 90% rész tanítja az új részeket. Ezt a nehézségi szintet a tanuló meg tudja ugrani, anélkül, hogy sikertelen lenne, a tanulás 100 %-ban az órán történik és az otthoni tanulás pedig az órán megtanultakkal kapcsolatos.

Ez kezdő diákoknál is működik?

Igen. Hiszen nekik is arra van szükségük, hogy minél hamarabb felfejlesszék az értésüket, persze megfelelő tananyaggal, ami kifejezetten nekik szól, és nem haladja meg azt a bizonyos 10%-ot.

Tehát a nyelvtanuláshoz nem fordításra van szükséged, hanem az értés fejlesztésére, valódi készségek fejlesztésére, ami segít, és nem gátolja a nyelvtanulásodat.